Sửa HTC

    

BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG - THAY MÀN HÌNH HTC
Model Dịch vụ sửa chữa
Thay kính cảm ứng Thay màn hình
HTC 8S
300.000   ( Xem chi tiết )
500.000    ( Xem chi tiết )
HTC 8X  350.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
HTC Butterfly X920/X920s  450.000    ( Xem chi tiết )
800.000    ( Xem chi tiết )
HTC Butterfly S
Liên hệ    ( Xem chi tiết )      800.000    ( Xem chi tiết )
 
HTC Desire 210 450.000    ( Xem chi tiết ) 650.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 300 450.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 326
300.000    ( Xem chi tiết )
800.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 328
Liên hệ      ( Xem chi tiết ) 800.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 500 450.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 510 400.000    ( Xem chi tiết )
650.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 526
500.000    ( Xem chi tiết )
650.000    ( Xem chi tiết )
 
HTC Desire 600
400.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 620G 450.000    ( Xem chi tiết )
800.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 610
400.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 616 Liên Hệ    ( Xem chi tiết )
800.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 626
400.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 700 450.000    ( Xem chi tiết )
800.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 816 G 450,000    ( Xem chi tiết )
800.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire 820
450.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
 HTC Desire 826 Selfie
 Liên hệ     ( Xem chi tiết )
800.000    ( Xem chi tiết )
 
HTC Desire EYE
Liên hệ     ( Xem chi tiết )
1000.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire C 300.000    ( Xem chi tiết )
400.000    ( Xem chi tiết )
 HTC Desire SV 300.000    ( Xem chi tiết )
500.000    Xem chi tiết )
HTXC Desire U
350.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
HTC Desire V 350.000    ( Xem chi tiết )
600.000    Xem chi tiết )
HTC Desire X 400.000    ( Xem chi tiết )
600.000   ( Xem chi tiết )
 HTC Desize HD G10 400.000    ( Xem chi tiết )
750.000    Xem chi tiết )
 HTC Desize S 300.000      ( Xem chi tiết ) 600.000    ( Xem chi tiết )
HTC A9
  1.800.000
HTC D630
  800.000
 
HTC Evo 3D 500.000    ( Xem chi tiết )
800.000    ( Xem chi tiết )
HTC G19 Raider 4g (x710e) 600.000    ( Xem chi tiết )
Liên hệ      ( Xem chi tiết )
 HTC HD2
550.000    ( Xem chi tiết ) 800.000    ( Xem chi tiết )
HTC HD7 500.000    ( Xem chi tiết )
700.000    Xem chi tiết )
 
HTC One/One J 400.000    ( Xem chi tiết )
650.000    ( Xem chi tiết )
HTC One E8
400.000    ( Xem chi tiết )
750.000    ( Xem chi tiết )
HTC One E9 500.000    ( Xem chi tiết )
850.000    ( Xem chi tiết )
HTC One M7
350.000    ( Xem chi tiết )
650.000    ( Xem chi tiết )
HTC One M8
400.000    ( Xem chi tiết )
750.000    ( Xem chi tiết )
HTC One M9 Liên hệ     ( Xem chi tiết ) 800.000    ( Xem chi tiết )
HTC One MAX
450.000    ( Xem chi tiết )
800.000      ( Xem chi tiết )
HTC One MAX
Liên hệ     ( Xem chi tiết ) 800.000     ( Xem chi tiết )
HTC One mini
400.000    ( Xem chi tiết )
650.000    ( Xem chi tiết )
HTC One S (G25)
400.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
 HTC One SV
400.000    ( Xem chi tiết )
600.000    ( Xem chi tiết )
 HTC One V (G24)
400.000    ( Xem chi tiết )
700.000    ( Xem chi tiết )
HTC One X
350.000    ( Xem chi tiết )